Trang Chủ » Tin Tức » Tin Hoạt Động Nội Bộ

Đề án Phát triển thị trường lao động Việt Nam 2011- 2020

 Đề án Phát triển thị trường lao động Việt Nam 2011- 2020

 

Hội thảo nói trên diễn ra ngày 12/4/2010, tại Hà Nội với sự tham dự của Ông Nguyễn Thanh Hoà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bà Rie Kjeldgaard, Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội; đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu và chuyên gia quốc tế
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà : Phát triển thị trường lao động đồng bộ với các thị trường khác trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách để chuẩn bị và góp phần đưa nền kinh tế hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Thị trường lao động hoạt động tốt đồng nghĩa với việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phân chia và điều tiết hài hoà thu nhập, phân tán và giảm thiểu rủi ro, góp phần vào tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và phân phối công bằng hơn những thành quả đạt được của phát triển.
 

 

Hội thảo nói trên diễn ra ngày 12/4/2010, tại Hà Nội với sự tham dự của Ông Nguyễn Thanh Hoà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bà Rie Kjeldgaard, Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội; đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu và chuyên gia quốc tế
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà : Phát triển thị trường lao động đồng bộ với các thị trường khác trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách để chuẩn bị và góp phần đưa nền kinh tế hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Thị trường lao động hoạt động tốt đồng nghĩa với việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phân chia và điều tiết hài hoà thu nhập, phân tán và giảm thiểu rủi ro, góp phần vào tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và phân phối công bằng hơn những thành quả đạt được của phát triển.
 
      Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển thị trường lao động, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án Phát triển thị trường lao động Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Đề án đã được chuẩn bị và xây dựng từ cuối năm 2009 và đến nay đã hoàn thành dự thảo lần thứ nhất. Hội thảo này được tổ chức để lấy ý kiến góp ý của các đại biểu đến từ các Bộ, ngành, các cơ quan hoạch định chính sách, các học giả và nhà nghiên cứu, các đối tác xã hội nhằm hoàn thiện Đề án, đáp ứng thực tiễn khách quan và yêu cầu quản lý Nhà nước.
 
      Cùng với Chiến lược việc làm với mục tiêu là “việc làm đầy đủ và hiệu quả”, sử dụng những công cụ kinh tế vĩ mô, tập trung vào phía cầu lao động là chủ yếu và Chiến lược Phát triển Nguồn nhân lực sử dụng những công cụ giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, tập trung vào chất lượng và cơ cấu cung lao động là chủ yếu, thì Đề án Phát triển thị trường lao động là bộ phận không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tập trung cải thiện kết nối cung cầu lao động, cân đối hài hoà an ninh – linh hoạt và hỗ trợ các nhóm yếu thế hoà nhập thị trường lao động. Đề án Phát triển thị trường lao động sẽ thống nhất, liên kết và bổ trợ cho Chiến lược Việc làm và Chiến lược Phát triển Nguồn nhân lực nhằm góp phần thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước được nêu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011 – 2020.
 
      Đối tượng của Đề án là các chủ thể (Nhà nước, người lao động và đại diện của họ, người sử dụng lao động và đại diện của họ) trên thị trường lao động hoạt động trong nền kinh tế, bao gồm cả khu vực chính thức và khu vực phi chính thức.
 
      Phạm vi của Đề án tập trung vào kết nối cung - cầu lao động, cân đối hài hoà an ninh linh hoạt và hỗ trợ các nhóm yếu thế hoà nhập thị trường lao động, thể hiện trên các mặt:
- Khung thể chế luật pháp, chính sách và các chương trình thị trường lao động;
- Cơ sở hạ tầng của thị trường lao động;
- Quan hệ lao động;
- Năng lực bộ máy quản trị, thanh tra lao động và giám sát đánh giá .
Tin Tức Khác:
 
 
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
 
Liên Kết Website