Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài 10 tháng đầu năm nay là 65.183 người

 Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài 10 tháng đầu năm nay là 65.183 người

            Như vậy, tổng số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài 10 tháng đầu năm nay bằng 87% so với cùng kì năm ngoái, đạt 72,4% so với chỉ tiêu kế hoạch dự kiến đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2012.

 

 

Theo số liệu thống kê, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2012 là 65.183 lao động. Trong đó, thị trường Đài Loan 24.553 lao động, Hàn Quốc 8.989 lao động, Nhật Bản 7.006 lao động, Lào 5.092 lao động, Malaysia 6.675 lao động, Campuchia 4.278 lao động, Macao 1.783 lao động, CH Síp 1.255 lao động, Ả rập Xê út 1.829 lao động, UAE 1.380 lao động,Kuwait 425 lao động, Libya 306 lao động, Liên bang Nga 290 lao động, Mô-dăm-bíc 213 lao động, Peru 173 lao động, Israel 157 lao động, Ô Man 154 lao động, Bồ Đào Nha 145 lao động và các thị trường khác là 480 lao động.

            Như vậy, tổng số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài 10 tháng đầu năm nay bằng 87% so với cùng kì năm ngoái, đạt 72,4% so với chỉ tiêu kế hoạch dự kiến đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2012.

Tin Xuất Khẩu Lao Động Khác:
 
 
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
 
Liên Kết Website