Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 03 tháng đầu năm 2013 là 18.766 lao động

 Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 03 tháng đầu năm 2013 là 18.766 lao động
 

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc trong 03 tháng đầu năm 2013 là 18.766 lao động. Trong đóthị trường Đài Loan: 8.384 lao động, Nhật Bản: 2.341 lao động, Hàn Quốc: 662 lao động, Malaysia: 2492 lao động, UAE: 329 lao động, Libya: 453 lao động, Ả rập Xê út: 223 lao động, Liên bang Nga: 143 lao động, Campuchia: 1438 lao động, Lào: 1.618 lao động, Macao: 318 lao động, CH Síp: 110 lao động, Singapore: 68 lao động, Brunie: 18 lao động, Italia: 29 lao động và các thị trường khác là 140 lao động

Tin Xuất Khẩu Lao Động Khác:
 
 
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
 
Liên Kết Website