20/07/17
Ứng viên quan tâm xin gửi CV về địa chỉ: nhansu@quochuyjsc.com.vn Tel: (04) 3769 0088 - EXT: 106 ( Ms. Hà) Trân trọng cảm ơn.
24/07/17
Hạn nộp hồ sơ 30/12/2017 Liên hệ: nhansu@quochuyjsc.com.vn Tel: (04) 3769 0088 - EXT: 106 ( Ms. Hà)
24/07/17
Hạn nộp hồ sơ 30/012/2017 Liên hệ: nhansu@quochuyjsc.com.vn Tel: (04) 3769 0088 - EXT: 106 ( Ms. Hà)
26/07/17
Hạn nộp hồ sơ 30/12/2017 Liên hệ: nhansu@quochuyjsc.com.vn Tel: (04) 3769 0088 - EXT: 106 ( Ms. Hà)
 
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
 
Liên Kết Website